User Tools

Site Tools


02655-allopogon-castigans-la-gi

Allopogon castigans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Allopogon
Loài (species) A. castigans
Danh pháp hai phần
Allopogon castigans
Walker, 1851

Allopogon castigans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Allopogon castigans được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Allopogon castigans tại Wikispecies
02655-allopogon-castigans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)