User Tools

Site Tools


02656-allopogon-equestris-la-gi

Allopogon equestris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Allopogon
Loài (species) A. equestris
Danh pháp hai phần
Allopogon equestris
Wiedemann, 1828

Allopogon equestris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Allopogon equestris được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Allopogon equestris tại Wikispecies
02656-allopogon-equestris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)