User Tools

Site Tools


02657-allopogon-necans-la-gi

Allopogon necans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Allopogon
Loài (species) A. necans
Danh pháp hai phần
Allopogon necans
Wiedemann, 1828

Allopogon necans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Allopogon necans được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Allopogon necans tại Wikispecies
02657-allopogon-necans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)