User Tools

Site Tools


02690-alsodes-la-gi

Alsodes là một chi động vật lưỡng cư trong họ Alsodidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 19 loài[1] và 25% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[2] Tên thường gọi: Spiny chest frog (Ếch ngực gai). Khu vực phân bố: Chile và Argentina.[1]

Tháng 6 năm 2013, chi này có 19 loài:

 • Alsodes australis Formas, Úbeda, Cuevas & Nuñez, 1997.
 • Alsodes barrioi Veloso, Diaz, Iturra & Penna, 1981.
 • Alsodes coppingeri,
 • Alsodes gargola Gallardo, 1970.
 • Alsodes hugoi Cuevas & Formas, 2001.
 • Alsodes igneus Cuevas & Formas, 2005.
 • Alsodes kaweshkari Formas, Cuevas & Nuñez, 1998.
 • Alsodes laevis (Philippi, 1902).
 • Alsodes montanus (Lataste In Philippi, 1902).
 • Alsodes monticola Bell, 1843.
 • Alsodes neuquensis,
 • Alsodes nodosus (Duméril & Bibron, 1841).
 • Alsodes norae Cuevas P., 2008
 • Alsodes pehuenche Cei, 1976.
 • Alsodes tumultuosus Veloso M., Iturra C. & Galleguillos G., 1979.
 • Alsodes valdiviensis Formas, Cuevas & Brieva, 2002.
 • Alsodes vanzolinii (Donoso-Barros, 1974).
 • Alsodes verrucosus (Philippi, 1902).
 • Alsodes vittatus (Philippi, 1902).
02690-alsodes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)