User Tools

Site Tools


02695-alt-nordu-ordu-la-gi

Altınordu, trước năm 2013 là thành phố tỉnh lỵ Ordu, là một huyện thuộc thành phố Ordu, Thổ Nhĩ Kỳ. Huyện có diện tích 304 km² và dân số thời điểm năm 2007 là 167829 người[1], mật độ 552 người/km².

02695-alt-nordu-ordu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)