User Tools

Site Tools


02708-alterosa-la-gi

Alterosa là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 366,101 km², dân số năm 2007 là 13286 người, mật độ 38,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02708-alterosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)