User Tools

Site Tools


02729-alto-paran-la-gi

Alto Paraná là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 407,635 km², dân số năm 2007 là 13379 người, mật độ 32,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02729-alto-paran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)