User Tools

Site Tools


02752-alyssomyia-brevicornis-la-gi

Alyssomyia brevicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Alyssomyia
Loài (species) A. brevicornis
Danh pháp hai phần
Alyssomyia brevicornis
Philippi, 1865

Alyssomyia brevicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Alyssomyia brevicornis được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Alyssomyia brevicornis tại Wikispecies
02752-alyssomyia-brevicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)