User Tools

Site Tools


02767-amathomyia-persiana-la-gi

Amathomyia persiana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amathomyia
Loài (species) A. persiana
Danh pháp hai phần
Amathomyia persiana
Hermann, 1912

Amathomyia persiana là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amathomyia persiana được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amathomyia persiana tại Wikispecies
02767-amathomyia-persiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)