User Tools

Site Tools


02769-amazonas-bang-brasil-la-gi

Amazonas là một bang nằm ở góc phía tây bắc Brasil. Đây là bang lớn nhất của Brasil về diện tích và là phân vùng hành chính lớn thứ 9 trên thế giới. Bang này giáp ranh với các bang (theo chiều kim đồng hồ): Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia, và Acre. Nó cũng giáp ranh với Peru, Comlombia và Venezuela.

Amazonas được đặt theo tên của sông Amazon, nơi đây có ngọn núi cao nhất Brasil là núi Pico da Neblina, cao 2.994 mét so với mặt nước biển.

02769-amazonas-bang-brasil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)