User Tools

Site Tools


02771-amblyonychus-annularis-la-gi

Amblyonychus annularis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. annularis
Danh pháp hai phần
Amblyonychus annularis
Fabricius, 1805

Amblyonychus annularis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus annularis được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus annularis tại Wikispecies
02771-amblyonychus-annularis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)