User Tools

Site Tools


02772-amblyonychus-flavifasciatus-la-gi

Amblyonychus flavifasciatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. flavifasciatus
Danh pháp hai phần
Amblyonychus flavifasciatus
Macquart, 1838

Amblyonychus flavifasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus flavifasciatus được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus flavifasciatus tại Wikispecies
02772-amblyonychus-flavifasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)