User Tools

Site Tools


02773-amblyonychus-lateralis-la-gi

Amblyonychus lateralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. lateralis
Danh pháp hai phần
Amblyonychus lateralis
Walker, 1860

Amblyonychus lateralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus lateralis được Walker miêu tả năm 1860.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus lateralis tại Wikispecies
02773-amblyonychus-lateralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)