User Tools

Site Tools


02774-amblyonychus-nigripes-la-gi

Amblyonychus nigripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. nigripes
Danh pháp hai phần
Amblyonychus nigripes
Fabricius, 1787

Amblyonychus nigripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus nigripes được Fabricius miêu tả năm 1787.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus nigripes tại Wikispecies
02774-amblyonychus-nigripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)