User Tools

Site Tools


02777-amblyonychus-substitula-la-gi

Amblyonychus substitula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. substitula
Danh pháp hai phần
Amblyonychus substitula
Walker, 1851

Amblyonychus substitula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus substitula được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus substitula tại Wikispecies
02777-amblyonychus-substitula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)