User Tools

Site Tools


02778-amblyonychus-titan-la-gi

Amblyonychus titan
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. titan
Danh pháp hai phần
Amblyonychus titan
Carrera, 1959

Amblyonychus titan là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus titan được Carrera miêu tả năm 1959.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus titan tại Wikispecies
02778-amblyonychus-titan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)