User Tools

Site Tools


02779-amblyonychus-trapezoidalis-la-gi

Amblyonychus trapezoidalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. trapezoidalis
Danh pháp hai phần
Amblyonychus trapezoidalis
Bellardi, 1861

Amblyonychus trapezoidalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus trapezoidalis được Bellardi miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus trapezoidalis tại Wikispecies
02779-amblyonychus-trapezoidalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)