User Tools

Site Tools


02780-amblyonychus-trichonotus-la-gi

Amblyonychus trichonotus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. trichonotus
Danh pháp hai phần
Amblyonychus trichonotus
Wiedemann, 1828

Amblyonychus trichonotus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus trichonotus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus trichonotus tại Wikispecies
02780-amblyonychus-trichonotus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)