User Tools

Site Tools


02781-amblyonychus-yepezi-la-gi

Amblyonychus yepezi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amblyonychus
Loài (species) A. yepezi
Danh pháp hai phần
Amblyonychus yepezi
Carrera & Machado-Allison, 1963

Amblyonychus yepezi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amblyonychus yepezi được Carrera & Machado-Allison miêu tả năm 1963.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amblyonychus yepezi tại Wikispecies
02781-amblyonychus-yepezi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)