User Tools

Site Tools


02794-amitermes-meridionalis-la-gi

Amitermes meridionalis
Flickr - brewbooks - Magnetic Termite mound - Litchfield National Park.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Blattodea
Phân thứ bộ (infraordo) Isoptera
Họ (familia) Termitidae
Phân họ (subfamilia) Amitermitinae
Chi (genus) Amitermes
Loài (species) A. meridionalis
Danh pháp hai phần
Amitermes meridionalis
Froggatt

Amitermes meridionalis là một chi mối trong họ Termitidae. Chúng là loài đặc hữu của vùng Bắc Úc.[1]

  1. ^ “Magnetic Termite (Amitermes meridionalis)”. Australian Wildlife. OzAnimals.com. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2014. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amitermes meridionalis tại Wikispecies
02794-amitermes-meridionalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)