User Tools

Site Tools


02795-ammophilomima-areekuli-la-gi

Ammophilomima areekuli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. areekuli
Danh pháp hai phần
Ammophilomima areekuli
Martin, 1975

Ammophilomima areekuli là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima areekuli được Martin miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima areekuli tại Wikispecies
02795-ammophilomima-areekuli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)