User Tools

Site Tools


02796-ammophilomima-bifida-la-gi

Ammophilomima bifida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. bifida
Danh pháp hai phần
Ammophilomima bifida
Martin, 1975

Ammophilomima bifida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima bifida được Martin miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima bifida tại Wikispecies
02796-ammophilomima-bifida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)