User Tools

Site Tools


02797-ammophilomima-contermina-la-gi

Ammophilomima contermina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. contermina
Danh pháp hai phần
Ammophilomima contermina
Edwards, 1918

Ammophilomima contermina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima contermina được Edwards miêu tả năm 1918.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima contermina tại Wikispecies
02797-ammophilomima-contermina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)