User Tools

Site Tools


02798-ammophilomima-flava-la-gi

Ammophilomima flava
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. flava
Danh pháp hai phần
Ammophilomima flava
Martin, 1975

Ammophilomima flava là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima flava được Martin miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima flava tại Wikispecies
02798-ammophilomima-flava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)