User Tools

Site Tools


02800-ammophilomima-occlusa-la-gi

Ammophilomima occlusa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. occlusa
Danh pháp hai phần
Ammophilomima occlusa
Meijere, 1914

Ammophilomima occlusa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima occlusa được Meijere miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima occlusa tại Wikispecies
02800-ammophilomima-occlusa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)