User Tools

Site Tools


02801-ammophilomima-pimolae-la-gi

Ammophilomima pimolae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. pimolae
Danh pháp hai phần
Ammophilomima pimolae
Martin, 1975

Ammophilomima pimolae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima pimolae được Martin miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima pimolae tại Wikispecies
02801-ammophilomima-pimolae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)