User Tools

Site Tools


02804-ammophilomima-thailandae-la-gi

Ammophilomima thailandae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ammophilomima
Loài (species) A. thailandae
Danh pháp hai phần
Ammophilomima thailandae
Martin, 1973

Ammophilomima thailandae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ammophilomima thailandae được Martin miêu tả năm 1973. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ammophilomima thailandae tại Wikispecies
02804-ammophilomima-thailandae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)