User Tools

Site Tools


02807-amolops-la-gi

Amolops
Amolops formosus.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Ranidae
Chi (genus) Amolops
Cope, 1865
Các loài
Many, see text

Amolops là một chi động vật lưỡng cư trong họ Ranidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 39 loài và 18% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
02807-amolops-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)