User Tools

Site Tools


02812-amparo-da-serra-la-gi

Amparo da Serra là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 145,811 km², dân số năm 2007 là 5245 người, mật độ 33,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
02812-amparo-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)