User Tools

Site Tools


02815-amphisbetetus-dorsatus-la-gi

Amphisbetetus dorsatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Amphisbetetus
Loài (species) A. dorsatus
Danh pháp hai phần
Amphisbetetus dorsatus
Becker & Stein, 1913

Amphisbetetus dorsatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Amphisbetetus dorsatus được Becker & Stein miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Amphisbetetus dorsatus tại Wikispecies
02815-amphisbetetus-dorsatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)