User Tools

Site Tools


02827-an-sio-de-abreu-la-gi

Anísio de Abreu là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 326,822 km², dân số năm 2007 là 8197 người, mật độ 25,08 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
02827-an-sio-de-abreu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)