User Tools

Site Tools


02832-anacinaces-nahaeoensis-la-gi

Anacinaces nahaeoensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anacinaces
Loài (species) A. nahaeoensis
Danh pháp hai phần
Anacinaces nahaeoensis
Tomasovic & Grootaert, 2003

Anacinaces nahaeoensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anacinaces nahaeoensis được Tomosovic & Grootaert miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anacinaces nahaeoensis tại Wikispecies
02832-anacinaces-nahaeoensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)