User Tools

Site Tools


02833-anacinaces-ochriventris-la-gi

Anacinaces ochriventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anacinaces
Loài (species) A. ochriventris
Danh pháp hai phần
Anacinaces ochriventris
Becker, 1925

Anacinaces ochriventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anacinaces ochriventris được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anacinaces ochriventris tại Wikispecies
02833-anacinaces-ochriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)