User Tools

Site Tools


02835-anadia-alagoas-la-gi

Anadia là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 189,47 km², dân số năm 2007 là 18625 người, mật độ 98,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02835-anadia-alagoas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)