User Tools

Site Tools


02854-anarolius-fronto-la-gi

Anarolius fronto
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anarolius
Loài (species) A. fronto
Danh pháp hai phần
Anarolius fronto
Loew, 1873

Anarolius fronto là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anarolius fronto được Loew miêu tả năm 1873. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anarolius fronto tại Wikispecies
02854-anarolius-fronto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)