User Tools

Site Tools


02855-anarolius-setitarsis-la-gi

Anarolius setitarsis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Anarolius
Loài (species) A. setitarsis
Danh pháp hai phần
Anarolius setitarsis
Richter, 1963

Anarolius setitarsis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Anarolius setitarsis được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Anarolius setitarsis tại Wikispecies
02855-anarolius-setitarsis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)