User Tools

Site Tools


02859-anaxyrus-la-gi

Anaxyrus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 22 loài và 27% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Anaxyrus americanus (Holbrook, 1836)
 • Anaxyrus baxteri (Porter, 1968)
 • Anaxyrus boreas (Baird & Girard, 1852)
 • Anaxyrus californicus (Camp, 1915)
 • Anaxyrus canorus (Camp, 1916)
 • Anaxyrus cognatus (Say, 1822)
 • Anaxyrus compactilis (Wiegmann, 1833)
 • Anaxyrus debilis (Girard, 1854)
 • Anaxyrus exsul (Myers, 1942)
 • Anaxyrus fowleri (Hinckley, 1882)
 • Anaxyrus hemiophrys (Cope, 1886)
 • Anaxyrus houstonensis (Sanders, 1953)
 • Anaxyrus kelloggi (Taylor, 1938)
 • Anaxyrus mexicanus (Brocchi, 1879)
 • Anaxyrus microscaphus (Cope, 1867)
 • Anaxyrus nelsoni (Stejneger, 1893)
 • Anaxyrus punctatus (Baird & Girard, 1852)
 • Anaxyrus quercicus (Holbrook, 1840)
 • Anaxyrus retiformis (Sanders & Smith, 1951)
 • Anaxyrus speciosus (Girard, 1854)
 • Anaxyrus terrestris (Bonnaterre, 1789)
 • Anaxyrus woodhousii (Girard, 1854)
02859-anaxyrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)