User Tools

Site Tools


02861-anchieta-la-gi

Anchieta là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 404,882 km², dân số năm 2007 là 18235 người, mật độ 45,04 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
02861-anchieta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)