User Tools

Site Tools


02863-ancylorhynchus-crux-la-gi

Ancylorhynchus crux
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. crux
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus crux
Bezzi, 1908

Ancylorhynchus crux là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus crux được Bezzi miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus crux tại Wikispecies
02863-ancylorhynchus-crux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)