User Tools

Site Tools


02864-ancylorhynchus-glaucius-la-gi

Ancylorhynchus glaucius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. glaucius
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus glaucius
Rossi, 1790

Ancylorhynchus glaucius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus glaucius được Rossi miêu tả năm 1790.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus glaucius tại Wikispecies
02864-ancylorhynchus-glaucius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)