User Tools

Site Tools


02866-ancylorhynchus-limbatus-la-gi

Ancylorhynchus limbatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. limbatus
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus limbatus
Fabricius, 1794

Ancylorhynchus limbatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus limbatus được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus limbatus tại Wikispecies
02866-ancylorhynchus-limbatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)