User Tools

Site Tools


02867-ancylorhynchus-nomadus-la-gi

Ancylorhynchus nomadus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. nomadus
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus nomadus
(Wiedemann, 1828)

Ancylorhynchus nomadus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus nomadus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus nomadus tại Wikispecies
02867-ancylorhynchus-nomadus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)