User Tools

Site Tools


02868-ancylorhynchus-nyukinus-la-gi

Ancylorhynchus nyukinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. nyukinus
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus nyukinus
Speiser, 1910

Ancylorhynchus nyukinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus nyukinus được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus nyukinus tại Wikispecies
02868-ancylorhynchus-nyukinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)