User Tools

Site Tools


02869-ancylorhynchus-oldroydi-la-gi

Ancylorhynchus oldroydi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ancylorhynchus
Loài (species) A. oldroydi
Danh pháp hai phần
Ancylorhynchus oldroydi
Lindner, 1961

Ancylorhynchus oldroydi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ancylorhynchus oldroydi được Lindner miêu tả năm 1961. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ancylorhynchus oldroydi tại Wikispecies
02869-ancylorhynchus-oldroydi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)