User Tools

Site Tools


02890-andrenosoma-albibarbe-la-gi

Andrenosoma albibarbe
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. albibarbe
Danh pháp hai phần
Andrenosoma albibarbe
(Meigen, 1820)

Andrenosoma albibarbe là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma albibarbe được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma albibarbe tại Wikispecies
02890-andrenosoma-albibarbe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)