User Tools

Site Tools


02892-andrenosoma-avicenniae-la-gi

Andrenosoma avicenniae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. avicenniae
Danh pháp hai phần
Andrenosoma avicenniae
Farr, 1965

Andrenosoma avicenniae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma avicenniae được Farr miêu tả năm 1965.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma avicenniae tại Wikispecies
02892-andrenosoma-avicenniae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)