User Tools

Site Tools


02893-andrenosoma-cornuta-la-gi

Andrenosoma cornuta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. cornuta
Danh pháp hai phần
Andrenosoma cornuta
Oldroyd, 1972

Andrenosoma cornuta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma cornuta được Oldroyd miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma cornuta tại Wikispecies
02893-andrenosoma-cornuta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)