User Tools

Site Tools


02894-andrenosoma-cruentum-la-gi

Andrenosoma cruentum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. cruentum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma cruentum
(McAtee, 1919)

Andrenosoma cruentum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma cruentum được McAtee miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma cruentum tại Wikispecies
02894-andrenosoma-cruentum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)