User Tools

Site Tools


02895-andrenosoma-cyrtophorum-la-gi

Andrenosoma cyrtophorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. cyrtophorum
Danh pháp hai phần
Andrenosoma cyrtophorum
Hermann, 1912

Andrenosoma cyrtophorum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma cyrtophorum được Hermann miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma cyrtophorum tại Wikispecies
02895-andrenosoma-cyrtophorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)