User Tools

Site Tools


02896-andrenosoma-erax-la-gi

Andrenosoma erax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Andrenosoma
Loài (species) A. erax
Danh pháp hai phần
Andrenosoma erax
Bromley, 1934

Andrenosoma erax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Andrenosoma erax được Bromley miêu tả năm 1934.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Andrenosoma erax tại Wikispecies
02896-andrenosoma-erax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)